Password Checker WachtwoordTesten.nl

De manier om visueel sterke en zwakke punten van uw wachtwoord te bekijken

Kies altijd voor veilige en sterke wachtwoorden!

De laatste tijd merken we een toename in het gebruik van bijzonder onveilige wachtwoorden.
Omdat blijkt dat de tijd van Username admin / Password admin of de combinatie geheim/geheim
toch nog niet voorbij is hierbij wat tips voor het instellen van moeilijke wachtwoorden.
Test en verbeter je wachtwoord online op veiligheid!
AntiMalware Scan
Test Uw Wachtwoord Minimale Eisen
Wachtwoord:
 • Minimaal 8 karakters lang
 • Bevat 3/4 van de volgende onderdelen:
  - HOOFD-letters
  - kleine-letters
  - Nummers
  - Symbolen
Verberg:
Score:
0%
 
Ingewikkeld:
Te Kort
Additions Type Rate Count Bonus
 
Aantal Karakters Flat +(n*4)
 
 
 
HOOFD - Letters Cond/Incr +((len-n)*2)
 
 
 
Kleine - Letters Cond/Incr +((len-n)*2)
 
 
 
Nummers Cond +(n*4)
 
 
 
Symbolen Flat +(n*6)
 
 
 
Verspreiding Nummers en Symbolen Flat +(n*2)
 
 
 
Basis Eisen Flat +(n*2)
 
 
Minpunten
 
Alleen Letters Flat -n
 
 
 
Alleen Nummers Flat -n
 
 
 
Herhaling van dezelfde karakters Comp -
 
 
 
Opeenvolgende HOOFD Letters Flat -(n*2)
 
 
 
Opeenvolgende Kleine Letters Flat -(n*2)
 
 
 
Opeenvolgende Nummers Flat -(n*2)
 
 
 
ABC Rijtjes van Letters (3+) Flat -(n*3)
 
 
 
1234 Rijtjes van Numbers (3+) Flat -(n*3)
 
 
 
@#$% Rijtjes van Symbolen (3+) Flat -(n*3)
 
 
Betekenins
 •  
  Erg goed:            Beter dan wat je minimaal zou mogen verwachten.
 •  
  Voldoende:         Het is voldoende maar het houdt niet over.
 •  
  Waarschuwing:  Dit is slecht. U moet verbeteringen aanbrengen.
 •  
  Erg Slecht:          U kunt net zo goed geen wachtwoord gebruiken, erg slecht!
Gebruikte Afkortingen
Flat: Plus of min waardeering volgens vaste lijn.
Incr: Plus of min waardeering volgens sterke toename en/of afname.
Cond: Plus of min waardeering in samenhang met andere factoren.
Comp: Plus of min waardeering op basis van complexe berekening.
n: Hoe vaak komt de waarde voor.
len: Wat is de totale lengte van het wachtwoord.
• Extra bonus voor grote variatie in karakters.
• De totaal score is een optelsom van alle individuele factoren.
• De totaal score is een waarde tussen de 1 en de 100.
• De totaal score is een afspiegeling van de minimale eisen.
Extra uitleg

De laatste tijd merken we een toename in het gebruik van bijzonder onveilige wachtwoorden. Omdat blijkt dat de tijd van Username admin / Password admin of de combinatie geheim/geheim toch nog niet voorbij is hierbij wat tips voor het instellen van moeilijke wachtwoorden.

TIPS: wat doet u NIET met wachtwoorden


1. Wees hackers te slim af en kies niet voor 'slimme vondsten' zoals 'W@chtw00rd'. Hackers kennen deze truckjes ook.

2. Kies niet voor uw geboortedatum, geboorteplaats al of niet in combinatie met uw naam of die van uw partner. Een wachtwoord als 'Truus1976' valt dus af!

3. Gebruik geen woorden uit het woordenboek. Hackers proberen wachtwoorden te raden door met programma's complete woordenboeken op een wachtwoord los te laten. Daarbij worden woordenboeken gebruikt in meerdere talen en ook omgekeerde woorden. Met dit soort dictionary attacks worden vroeg of laat wachtwoorden als 'fietsbel123' of 'tenretni' altijd geraden.

4. Geef wachtwoorden nooit aan iemand anders, ook niet aan je beste vriend of vriendin. Schrijf je wachtwoorden bovendien niet op.

5. Gebruik niet altijd overal hetzelfde wachtwoord voor. Doet u dat wel en wordt uw wachtwoord gekraakt dan kan de kwade genius meteen overal bij en heeft u het nakijken!


TIPS: wat doet u WEL met wachtwoorden


1. Zorg dat uw wachtwoord langer is dan 12 tekens. Hoe langer een wachtwoord is des te moeilijker is het te raden. Een lang 'makkelijk' wachtwoord lijkt zelfs beter te zijn dan een kort moeilijk wachtwoord.

2. Combineer hoofd- en kleine letters, cijfers en symbolen. Maar kies geen opeenvolgende reeksen zoals '98765432' of '44444444' of bijvoorbeeld lettercombinaties van toetsen die naast elkaar op het toetsenbord staan zoals 'qwerty' of '!@#$%'.

3. Gebruik de password generator die providers in het hosting beheermenu aanbieden. U kunt natuurlijk altijd wat aanpassen aan de reeks 'w[H.#wSBWIH9' zolang u maar alle mogelijke karakters door elkaar heen gebruikt.

Password Checker - Je eigen wachtwoord testen ? Test je wachtwoord online op veiligheid4. Gebruikt u het phpBB script, een opensource fotoalbum, een gratis webwinkel script of andere software, update dan regelmatig! Vaak gebeuren hacks op scripts die al in geen 5 jaar zijn geupdate. Of nog erger, de installatie.php file staat wagenwijd open.

5. Verander uw wachtwoorden regelmatig, bijvoorbeeld elke maand. Ex-werknemers loggen vaak nog in met behulp van oude wachtwoorden. Zelfs na jaren.... Zwakke, eenvoudig te raden wachtwoorden kunnen enorme gevolgen hebben voor uw bedrijf.


TIPS: password generator


Uw hosting provider maakt waarschijnlijk gebruik van bijvoorbeeld Plesk of cPanel beheermenu software. Met dit soort server software kunt u eenvoudig een goed wachtwoord aanmaken. In cPanel bijvoorbeeld komt u via de knop change password uit bij de password generator. Dit kunt u vinden in uw cpanel beheermenu.

test je wachtwoord op veiligheid - De manier om visueel sterke en zwakke punten van uw wachtwoord te bekijken

Heeft u uw voorkeur taal op Nederlands staan kies dan voor "wachtwoord wijzigen".

password generator

Bovenstaande tips gelden natuurlijk voor al uw login mogelijkheden. Uw (ftp) server wachtwoord, uw twitter-account, uw website beheer module, uw email popbox wachtwoord en ga zo maar door!

SOCIALE BOOKMARKS

Je eigen wachtwoord testen ? De manier om visueel sterke en zwakke punten van uw wachtwoord te bekijken. Test je wachtwoord online op veiligheid

Online Password Checker - Voeg ons toe aan uw favoriten:

GOOGLE ADWORDS

DISCLAIMER

De website ( www.wachtwoordtesten.nl - Test je wachtwoord op veiligheid | De manier om visueel sterke en zwakke punten van uw wachtwoord te bekijken ) is gemaakt om online de sterkte van je wachtwoord of wachtwoorden te testen. Je krijgt gelijk een visueel overzicht van de punten die je kunt verbeteren. Verder letten we op veel gemaakte fouten bij het bedenken van een wachtwoord. De moeilijkheid van een wachtwoord zegt niets over het aantal dagen (of seconde) dat hackers nodig hebben uw om site binnen te dringen. Wel is het zo dat een deur met een touwtje makkelijker opengaat dan de deur van een bank-kluis. Hoe moeilijker je het maakt, hoe moeilijker een inbraak zal zijn en hoe sneller het je zal opvallen. De pagina is niet perfect en is meer als een richtlijn om na te denken over voor de hand liggende wachtwoorden zoals admin/admin of geheim/geheim.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina.

 

© 2011 wachtwoordtesten.nl is een WebTeam.nl Product - SEO Metatags.nl

http://www.wachtwoordtesten.nl | http://www.wachtwoordtester.nl | http://www.wachtwoordmeter.nl | http://www.passwordmeter.nl